Skip to main content
Gratis boek verzending boven de € 35,-

Over de schrijver

In november 1991 ben ik begonnen met mijn eenmansbedrijf, autorijschool ‘Start & Finish’. In de beginjaren gaf ik autorijles, motorrijles en theorieles. Later heb ik me toegelegd op autorijles. Daarnaast heb ik verschillende projecten ondernomen, zoals het maken van praktijkvideo’s en het schrijven van een praktijkboek.

Leerlingen die bij mij autorijlessen namen, kregen een theorieboek en een vragenboek. Ik merkte dat sommige leerlingen moeite hadden met het zelfstandig leren van de verkeerstheorie. Ik besloot daarom een theoriecursus te gaan geven. De cursus heb ik in eigen beheer ontwikkeld, samen met mijn echtgenote Annette.

Maar bij een theoriecursus hoort ook een theorieboek, zodat het boek en de cursus goed op elkaar aansluiten. De cursus moet eigenlijk een beknopte samenvatting zijn van het boek. Van mijn leerlingen kreeg ik vaak te horen dat ik de theorie zo duidelijk kon uitleggen. Zo is het idee geboren om mijn eigen theorieboek te schrijven, met korte, duidelijke teksten en veel ondersteunende
tekeningen.

Dit project heeft al met al vijf jaar geduurd, maar nu ligt er een resultaat waar ik oprecht trots op ben. Ik hoop dat dit boek veel nieuwe automobilisten succesvol op weg helpt.

 

Gerard ten Napel